olijven

In 2021 wordt dieetadvisering tot drie uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Dit valt onder het verplichte eigen risico, behalve bij kinderen onder 18 jaar en bij zorg die verleend wordt vanuit de ketenzorg. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering en gaan niet van uw eigen risico af.

Ketenzorg
Mensen met diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart- en vaatziekten of risico daarop of COPD kunnen dieetadvisering geheel vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multi-disciplinaire zorg. U kunt bij uw huisarts of uw praktijkondersteuner navragen of u in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist. In deze situatie gaan de kosten voor dieetbehandeling niet af van uw eigen risico.
Ik heb een contract voor het leveren van ketenzorg met de volgende zorggroepen:
DOH
POZOB

Tarieven
In alle andere gevallen komen de kosten voor uw eigen rekening. Het tarief is € 15,- per kwartier. Onder de behandeltijd valt zowel het directe contact met u (op het spreekuur), als opstellen van individueel dieetvoorschrift, zoals bijvoorbeeld het berekenen van uw voeding en opstellen/wijzigen van uw dieet.
Indien u uw afspraak niet of niet tijdig annuleert reken ik voor het niet nakomen van een eerste consult 45 euro en voor het niet nakomen van een vervolgconsult 15 euro. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Verwijsbrief
Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk, dit betekent dat u voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. In dit het geval zal de diëtist u verzoeken toch een verwijsbrief aan de huisarts te vragen. Voor een dieetbehandeling van goede kwaliteit is medische informatie en overleg met de arts belangrijk. Een verwijzing heeft daarom de voorkeur.

 

Ook de belastingdienst betaald onder bepaalde voorwaarden mee aan uw dieet.
Hiervoor gaat u naar: Dieetlijst 2021

Voor vergoedingen door uw verzekering kijkt u hier.

­